SYNCHRONISATION

SYNCHRONISATION

corpuls3 en corpuls cpr

Teamwerk in perfectie

Deze visie hebben we al heel lang: De perfecte interactie tussen corpuls3 en corpuls cpr tijdens een reanimatie. Ons doel was om de reanimatieprocessen naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.
De corpuls3 onderscheidt zich van andere compacte apparaten door zijn revolutionaire modulaire ontwerp. De corpuls is op te delen in een monitorunit, patiëntenbox en defibrillator/pacemaker. Dankzij de gesynchroniseerde therapie kan de stress in het team aanzienlijk worden verminderd. De corpuls3 en corpuls cpr worden samen één en wanneer deze geïntegreerd is in het team maakt dit duo de reanimatie nog efficiënter. De hands-off tijd wordt aantoonbaar verminderd* en de overlevingskans van de patiënt wordt vergroot – zelfs onder de moeilijkste ruimtelijke omstandigheden.

* zie sectie “Studie abstract”

header

Door de synchronisatie is de corpuls cpr min of meer de vierde module van de corpuls3 en zijn we een stap dichter bij ons doel van een perfecte keten van overleven.

Volledige controle – altijd

Tijdens de gesynchroniseerde therapie is de corpuls3 niet alleen de afstandsbediening van de corpuls cpr. De corpuls cpr is perfect geïntrigeerd in de AED-modus en de manuele defi-modus van de corpuls3. Hiermee hebben de hulpverleners de mogelijkheid om de patiënt te behandelen volgens de huidige richtlijnen. De corpuls3 toont alle noodzakelijke informatie op zijn display.

Intelligente besturing met de corpuls3

De intelligente besturing van de corpuls cpr door de corpuls3 voldoet  – afhankelijk van de modus (AED, manueel-ERC, manueel-AHA) –  aan de huidige reanimatierichtlijnen. In elk van de modi wordt de gehele ritmeanalyse aangestuurd via de corpuls3 als centrale bedieningseenheid. De gebruiker hoeft alleen de juiste stempelpositie op de corpuls cpr te bewaken. Alle stuurcommando’s voor de gebruiker vinden draadloos plaats tussen corpuls3 en corpuls cpr.

UITGANGSPUNT:
De corpuls cprwordt op de patiënt geplaatst en voert borstcompressies uit. Er is een Bluetooth-verbinding met een corpuls3 actief.

AED-MODUS

1. De (auto) analyse onderbreekt de corpuls cpr voor de AED-analyse en herstart automatisch de therapie van de corpuls cpr. 

2. Wanneer er een schokbaar ritme is, wordt de defibrillator opgeladen en vindt er (eventueel) een automatische preShock CPR plaats. 

3. Schoktoets onderbreekt de corpuls cpr voor schoktoediening.

4. Wanneer er geen schokbaar ritme is, wordt de therapie van de corpuls cpr automatisch voortgezet.

MANUELE MODUS 1 (PROCEDURE VOLGENS ERC)

1. De stop mCPR-toets op de corpuls3 onderbreekt de corpuls cpr voor handmatige ritmecontrole .

2. Start mCPR-knop zet de borstcompressies / preShock CPR voort.

3. Als het ritme schokbaar is, onderbreekt het indrukken van de schoktoets de corpuls cpr voor het toedienen van de schok en beweegt de stempel kortdurend in de hoge positie zodat de schok uitgevoerd kan worden en sluit daarna weer automatisch aan op de thorax om de compressies voort te zetten. Als het ritme niet kan worden geschokt, drukt u de start mCPR-toets in om de therapie van de corpuls cpr voort te zetten. 

MANUELE MODUS 2 (PROCEDURE VOLGENS NRR/AHA)

1. Oplaadknop laadt de defibrillator op.

2. De stop mCPR-knop op de corpuls3 onderbreekt de corpuls cpr  voor handmatige ritmecontrole .

3. Bij een schokbaar ritme wordt de schoktoets ingedrukt.

4. De start mCPR-toets wordt ingedrukt om de therapie van de corpuls cpr  voort te zetten.

Toepassingsgebieden

Of het nu gaat om een ​​trappenhuis, hoogwerker of een ander slecht begaanbaar gebied: de bewegingsruimte om de corpuls cpr te bedienen is vaak beperkt. Met de gesynchroniseerde therapie zijn langere afstanden op de brancard geen probleem meer. De gebruikers hebben altijd een overzicht van alle waarden en kunnen direct reageren.

toepassing 1

Bij reddingsoperaties in de lucht is de toegang tot de patiënt extreem beperkt en zit het personeel vast in de gordel op hun stoel. Dankzij de perfecte interactie van de corpuls3 met de corpuls cpr kan het aantal bewegingen in de cabine worden verminderd. De hulpverlener kan de patiënt nu zelfs alleen behandelen met mechanische borstcompressie zonder lange hands-off tijden te accepteren.

toepassing 2

Een spoedtransport brengt altijd een hoog risico met zich mee voor de patiënt en voor de hulpdiensten – vooral als het personeel staand moet werken. Dankzij de gesynchroniseerde therapie kunnen de hulpdiensten vast blijven in de gordel tijdens het rijden. Ritmecontrole en schoktoediening kunnen zittend in de gordel op de corpuls3 worden uitgevoerd.

toepassing 3

De shockroom kan snel erg druk en hectisch worden.  De gesynchroniseerde therapie ontlast het team, daardoor kan het team zich optimaal concentreren op de optimale behandeling en de levensreddende handelingen. Voor langere overdrachten start de corpuls3 automatisch de ritmecontrole in de AED-modus en herinnert de gebruiker eraan om indien nodig een defibrillatie uit te voeren.

SEH

Bij een mogelijke blootstelling aan röntgen kan de corpuls cpr ter plaatse blijven en op een veilige afstand aangestuurd worden door de corpuls3. Het feit dat de corpuls3 in drie onderdelen kan worden verdeeld en dat de boards van de corpuls cpr röntgendoorlaatbaar zijn maken beide apparaten tot de ideale partners, bijvoorbeeld in de hartkatheterisatiekamer. Door de gesynchroniseerde therapie is het niet nodig om het steriele veld te betreden. 

toepassing 4

Studie abstract

De ERC-richtlijnen bevelen de kortst mogelijke compressieonderbrekingen aan tijdens cardiopulmonale reanimatie. Voor en na de schoktoediening moeten borstcompressies maximaal 10 seconden worden onderbroken. Het is wetenschappelijk bewezen dat een perischokpauze (de compressiepauze voor en na defibrillatie) van max. 10 seconden geassocieerd is met een hogere overlevingskans (Cheskes et al. 2014; Sell et al. 2010). Volgens de ERC-richtlijnen moet het hele handmatige defibrillatieproces zelfs mogelijk zijn met een compressiepauze van minder dan 5 seconden (Monsieurs et al. 2015). Bij het gebruik van de corpuls3 in combinatie met de corpuls cpr was het in een eigen onderzoek mogelijk om deze aanbevelingen significant te behalen. Met de synchronisatie van de corpuls3 en de corpuls cpr konden dit streven verder bevorderen. Met gesynchroniseerde apparaat bediening kon een reductie van de hands-off tijd met 16,08% worden bereikt.

Presentatie van de hands-off tijd van onze studie om de gesynchroniseerde en de afzonderlijke apparaatwerking van de corpuls3 en corpuls cpr te vergelijken (Betekenis P <0,001: ***; P <0,05: *)

De vermindering van de compressiepauze is vooral merkbaar tijdens de perischok-pauze. Gemiddeld is de perishock-pauze van 2,00 ± 0,32 s in gesynchroniseerde modus 38,23% korter dan de perishock-pauze van 3,24 ± 0,71 s in afzonderlijke modus. Deze besparing kan een waardevolle tijdwinst opleveren bij een gewenste pauze van maximaal 5 s.

Bij het vergelijken van de perischokpauzes wordt de significante minimalisering van de pauzeduur met de gesynchroniseerde versus de afzonderlijke apparaatwerking van corpuls3 en corpuls cpr bijzonder duidelijk. (Betekenis P <0,001: ***)

corpuls simulation – train before you fight

Er zijn heel vaak grote verschillen tussen theoretische scenario’s en het daadwerkelijke gebruik, waarbij mensenlevens betrokken zijn. Met corpuls simulation brengen we nu absoluut realistische scenario’s in uw training. Net zoals piloten worden geconfronteerd met plotselinge complicaties in vluchtsimulators, moeten hulpverleners onvoorziene situaties het hoofd bieden bij het trainen met corpuls simulation. Het resultaat is een team dat optimaal is voorbereid op elk scenario en daarmee een significant betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.

simulation-eb17c943-564810d5@1041w

 

Trainen betekent niet alleen het opdoen van bestaande kennis, maar ook het aanleren van nieuwe technieken – denk hierbij aan synchrone therapie met de corpuls3 en de corpuls cpr*. Dankzij de Bluetooth-verbinding van corpuls simulation kan deze functie nu op elk moment realistisch worden geoefend. Alle toepassingsscenario ’s  kunnen optimaal worden geleerd voor toepassing in de praktijk: sluit eenvoudig corpuls simulation aan op de corpuls cpr (vanaf softwareversie 1.2) en til uw training naar een geheel nieuw niveau.

* Gebruik van de combinatie van corpuls- simulation en corpuls cpr alleen op oefenpoppen

Documentatie